FILIT susţine literatura ieşeană

Proiectul FILIT cuprinde editarea a două antologii, în limba engleză, care vor reuni texte ale prozatorilor şi poeţilor ieşeni. Selecţia textelor este realizată de criticii literari Doris Mironescu (poezie) şi Antonio Patraş (proză), iar traducerea îi aparţine lui Alistair Ian Blyth (a tradus în limba engleză autori români precum Dumitru Ţepeneag, Gellu Naum, Filip Florian etc.).

O antologie de poezie ieşeană contemporană are o sarcină dublă de îndeplinit. Ea trebuie să arate poezia de valoare care se scrie azi la Iaşi, de la scrieri cunoscute ale magiştrilor cu Opere Complete la cei mai buni debutanţi de perspectivă. În al doilea rând, nu neglijez faptul că poezia dintre coperţi se recomandă mai ales prin faptul de a fi ieşeană, deci antologia trebuie să configureze spaţiul de cultură şi vieţuire ieşean, aşa cum îl cunoaştem: cu mierlele la Casa Pogor, dar şi cu nevrozele postrevoluţionare, cu moştenirea voievodală, dar şi cu revolta anilor 80, cu amurguri orfice, dar şi cu furie douămiistă. Imaginea de final trebuie să fie un rezumat cuprinzător al unui prezent bogat de tradiţie, dar deschis către lumea de azi.
Doris Mironescu
În antologia de faţă i-am inclus pe cei mai reprezentativi prozatori ieşeni din momentul de faţă, criteriul principal al selecţiei fiind valoarea estetică. E drept că, la Iaşi, poezia a trecut mereu înaintea prozei, încă de pe vremea Junimii. Iar dintre prozatorii moldoveni, cei mai mulţi au cultivat povestirea şi naraţiunea memorialistică sau lirică, fără a îndrăzni să abordeze romanul. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici până în ziua de azi – dovadă faptul că prozele din volum, în marea lor majoritate, dacă nu reflectă direct, pornesc oricum de la o experienţă de ordin autobiografic. Am selectat autori din toate generaţiile, ţinând cont, atunci când valoarea literară nu mi s-a părut indiscutabilă, şi de criteriul reprezentativităţii locale, astfel încât antologia să ofere cititorului o imagine cât mai obiectivă, fără parti pris,a prozei ieşene de azi.
Antonio Patraș

 

Volumele, apărute sub egida Editurii Muzeului Literaturii Române Iaşi, vor fi lansate în perioada Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere 2013.

2017-06-06T11:24:06+00:00