Ruxandra Cesereanu

Ruxandra Cesereanu este poetă, prozatoare și eseistă. În prezent este conferențiar la Catedra de literatură comparată a Facultății de Litere din Cluj. Face parte din staff-ul Phantasma, Centrul de Cercetare a Imaginarului, de la Cluj, în cadrul căruia susține ateliere de scriere creativă în poezie și proză. Dintre volumele de poezie și de proză ale scriitoarei publicate până acum amintim: Zona vie (poeme, 1993), Oceanul Schizoidian (poeme, 1998, 2006), Kore-Persefona (poeme, 2004), Coma (poeme, 2008), Purgatoriile (proză scurtă, 1997), Tricephalos (roman, 2002), Nebulon (proză scurtă, 2005), Nașterea dorințelor lichide (proză scurtă, 2007), Angelus (roman, 2010). În 2013 a publicat la Editura Polirom romanul Un singur cer deasupra lor, prima carte de proză realistă a scriitoarei, cunoscută până atunci, ca autoare de proză fantastică și de autoficțiuni. Tot la Editura Polirom a mai publicat o serie de eseuri de mentalitate: Decembrie ’89. Deconstrucția unei revoluții (2004, 2009), Gulagul în conștiința românească. Memorialistica și literatura închisorilor și lagărelor comuniste (2005) și Năravuri românești. Texte de atitudine (2007).

2017-09-13T15:35:20+00:00