Hristo Boev

Hristo Boev a absolvit un master în filologie engleză la Universitatea din Plovdiv, Bulgaria, în 1997. Și-a completat studiile doctorale la Universitatea „Ovidius”, România, obținând un doctorat în 2013. Teza sa intitulată Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities (Portretizarea orașului modern(ist) la Dickens și Dos Passos: Similarități, Diferențe, Continuități), publicată de Editura Izida, Sofia, explorează spațiile urbane descrise de cei doi autori, trasând dezvoltarea artistică a lui Dickens și comparând-o cu opera urbană din anii ʼ20-ʼ40 din secolul trecut a lui Dos Passos. Este profesor de limbă și literatură engleză, traducător din și în engleză, bulgară și română. Interesele sale sunt în urbanismul literar, geocriticism, literatura comparată și arta traducerii. Printre autorii traduși de el din română în bulgară se numără G. Ibrăileanu, Gib Mihăescu, Liviu Rebreanu, Mihail Sebastian, Anton Holban, Ioana Pârvulescu, Florin Irimia, Ruxandra Cesereanu și C.G. Bălan.

2018-09-29T16:09:14+00:00