Oliviu Crâznic

Oliviu Crâznic s-a născut în 1978. Este scriitor, antologist, publicist. În 2010, a publicat romanul …Şi la sfârşit a mai rămas coşmarul. Ulterior, a publicat numeroase povestiri şi nuvelete (majoritatea se regăsesc în volumul Ceasul fantasmelor, 2015), fiind distins cu mai multe premii, inclusiv unul acordat de Societatea Europeană de Science Fiction. A fost publicat în diverse antologii şi reviste (inclusiv în „Apostrof”, revistă a Uniunii Scriitorilor din România, și în câteva publicații de peste hotare) alături de nume importante ale literaturii universale. Apare menționat în The Encyclopedia of Science Fiction, iar operele lui au făcut obiectul unor eseuri semnate de doctoranzi/doctori în filologie. A fost invitat să le vorbească studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității București ori studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, a participat la sesiunea științifică a Academiei Române – Divizia de Logică, Metodologie și Filosofie a Științei și a jurizat (împreună cu conf. univ. dr. A.M. Negrilă) un concurs literar organizat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. A participat, în calitate de moderator al serii dedicate literaturii S.F., la Festivalul Internațional de Literatură de la București și, în calitate de invitat, la emisiuni culturale televizate sau radiodifuzate, precum și la evenimente culturale.

2018-09-26T20:17:05+00:00