Philippe Loubière

Philippe Loubière este traducător literar din română și spaniolă (proză, teatru și poezie) și membru fondator al Asociației franceze a traducătorilor de literatură română. A tradus și publicat antologia în versuri În marea trecere de Lucian Blaga (Editura Paralela 45, 2003, reeditată în 2004), două romane contemporane de Răzvan Rădulescu, Viaţa și faptele lui Ilie Cazane și Teodosie cel Mic (Editura Zulma, 2013 și 2016), romanul Tatianei Ţîbuleac, Vara în care mama a avut ochii verzi (Editura Syrtes, 2018), precum și teatrul complet și poezia lui Teodor Mazilu. Este de asemenea universitar (Université de Paris-III, Sorbonne-Nouvelle), doctor în literatură specializat în literatura română și în filologia romanică și arabă, precum și în istoria contemporană a României, Moldovei și a Orientului Apropiat. Colaborează cu mai multe edituri (printre acestea Syrtes, Zulma și Turquoise) și este autorul unor articole despre Moldova după independență, Viața intelectuală românească după 1989, București etc. în Encyclopedia Universalis. Este consultant extern pentru Centrul Național al Cărții din subordinea Ministerului Culturii din Franța.

2018-10-01T11:03:43+00:00