Traducători 2018

by MNLR Iași

Ingrid Baltag

(Germania / Germany)

Ingrid Baltag s-a născut în 1968 la București. Este lector de limba română la Universitatea „Humboldt” din Berlin. Traduceri din Dumitru Țepeneag (La belle Roumaine, Klagenfurt: Wieser, 2008), fragmente din Simona Popescu, Mircea Nedelciu, Mihail Sebastian, Ruxandra Cesereanu. Traduceri din folclor cu texte explicative: Maria Tănase, Booklet în 3 CDs, 2001-2002. I. Baltagescu / Paul Baiersdorf: Wege zwischen Rumänien und Berlin (Drumuri între România și Berlin), Berlin, 2004. Publicații pe teme culturale (literatură, istorie, cinematografie), colaboratoare la „Neue Zürcher Zeitung”.

Carla Baricz

(Statele Unite ale Americii / United States of America)

Carla Baricz este Mandel Fellow la Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Umanități „Mandel Scholion” la Universitatea Ebraică din Ierusalim, lector în Departamentul de Limba și Literatura Engleză la aceeași universitate și redactor la „Marginalia Review of Books”. A absolvit Facultatea de Literatură Comparată la Universitatea „Columbia” și masteratul și doctoratul în limba și literatura engleză la Universitatea Yale, unde s-a specializat în teatru renascentist. A lucrat o vreme la „Words Without Borders Magazine” și la „New Yorker”. Este traducătoarea antologiei Romanian Writers on Writing (Trinity University Press, 2011), co-editată cu scriitorul Norman Manea și poetul Edward Hirsch. Pe lângă articolele academice, publicate în jurnale de specialitate, a publicat eseuri, traduceri din limba română și poezii în reviste precum „L.A. Review of Books”, „Asymptote”, „National Translation Month”, „World Literature Today”, „Magyar Lettre International”, „Observator Cultural” și „Apostrof”. În afară de traducerile din B. Fundoianu pe care le pregătește cu ajutorul bursei FILIT, în prezent finalizează o traducere în limba engleză a Țiganiadei lui Ion Budai-Deleanu, proiect susținut de Programul Fulbright.

Mauro Barindi

(Italia / Italy)

Mauro Barindi s-a născut în 1964 la Vicenza (Italia). A absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Moderne a Universității din Padova (1993) cu specializare în Limbă și Literatură Română. În timpul studiilor a participat la cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație română pentru studenți străini la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1987) și la Universitatea din București (1992). În 2006 a obținut titlul de doctor în Filologie romanică la Universitatea Complutense din Madrid cu o teză despre un manuscris românesc din secolul al XVIII-lea. A predat limba italiană la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Universitatea din Reykjavík și la Institutele italiene de Cultură de la Cairo, Tel Aviv și Lisabona. Totodată a beneficiat de burse de studii de formare pentru traducători străini în România (București – 2009, 2010) și a participat la workshop-uri despre traducerea literară din română în italiană organizate de ICR Veneția (2010, 2011, 2015). În calitate de traducător a fost invitat la Târgurile de carte de la Torino (începând cu 2010) și la festivalurile literare de la Gavoi – Sardinia (2013) și Mantova (2014). Este membru al Asociației Italiene de Românistică, redactor și colaborator al revistei bilingve interculturale online „Orizonturi culturale italo-române”, fondată de Afrodita Cionchin. A debutat ca traducător literar în 2008 cu romanul lui Vasile Andru, Păsările cerului, până în prezent fiind autor a peste zece traduceri din scriitori moderni și contemporani: Ana Blandiana (O silabisire a lumii; Patria mea A4), Florina Ilis (Cruciada copiilor și Cinci nori colorați pe cerul de Răsărit), Stelian Tănase (Moartea unui dansator de tango), Radu Pavel Gheo (Noapte bună, copii!, coautor cu Maria Luisa Lombardo) etc.

Olga Bartosiewicz

(Polonia / Poland)

Olga Bartosiewicz s-a născut în 1987. Este specializată în filologie franceză și română, traducătoare, cercetătoare și cadru didactic universitar la Departamentul de Studii Românești al Universității Jagiellonă din Cracovia, unde, în 2016, a susținut teza de doctorat despre opera literară a lui B. Fundoianu. Este autoarea mai multor articole științifice și a cărții Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, literackie i filozoficzne konteksty twórczości B. Fundoianu/ Benjamine’a Fondane’a (1898-1944)/ Identitatea non-unică. Contextele istorice, literare și filosofice ale operei lui B. Fundoianu/Benjamin Fondane (1898-1944) (Editura Universității Jagiellonă, 2018). De asemenea, este tutor științific al revistei studenților de la Institutul de Filologie Romanică UJ „ROMAN”. A fost bursieră în cadrul programului Seton-Watson acordat anual cercetătorilor străini de către Institutul Cultural Român (în 2014) și al Institutului pentru Studii Avansate „New Europe College” din București (2014-2015). În 2017, a beneficiat de programul Rezidenţe FILIT pentru traducători. A tradus mai multe fragmente din proză și poezie (din franceză și română) pentru revistele poloneze, precum „Nowa Dekada Krakowska” sau „Tekstualia”. A debutat cu traducerea romanului scriitoarei Doina Lungu din Republica Moldova, intitulat Simfonia unui criminal (Editura Ha!art, 2016), iar recent a tradus în polonă romanul lui Adrian Schiop, Soldații. Poveste din Ferentari (Editura Universitas, 2018).

Hristo Boev

(Bulgaria / Bulgaria)

Hristo Boev a absolvit un master în filologie engleză la Universitatea din Plovdiv, Bulgaria, în 1997. Și-a completat studiile doctorale la Universitatea „Ovidius”, România, obținând un doctorat în 2013. Teza sa intitulată Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuities (Portretizarea orașului modern(ist) la Dickens și Dos Passos: Similarități, Diferențe, Continuități), publicată de Editura Izida, Sofia, explorează spațiile urbane descrise de cei doi autori, trasând dezvoltarea artistică a lui Dickens și comparând-o cu opera urbană din anii ʼ20-ʼ40 din secolul trecut a lui Dos Passos. Este profesor de limbă și literatură engleză, traducător din și în engleză, bulgară și română. Interesele sale sunt în urbanismul literar, geocriticism, literatura comparată și arta traducerii. Printre autorii traduși de el din română în bulgară se numără G. Ibrăileanu, Gib Mihăescu, Liviu Rebreanu, Mihail Sebastian, Anton Holban, Ioana Pârvulescu, Florin Irimia, Ruxandra Cesereanu și C.G. Bălan.

Elena Borrás García

(Spania / Spain)

Elena Borrás García este absolventă a Facultăţii de Traducere şi Interpretare de la Universitatea din Salamanca și a masteratului de Traducere de la Universitatea din Alcalá (Madrid). Din 2010 combină trei dintre pasiunile sale (literatură, cinema și limbi străine) și traduce literatură și filme românești în spaniolă. A publicat volumul Apropierea (Marin Mălaicu-Hondrari), iar atunci când acest roman a devenit film prin intermediul lui Tudor Giurgiu, Elena Borrás a tradus scenariul în spaniolă. Alte volume publicate au fost Insula (Gellu Naum) și un volum de povestiri de I.L. Caragiale. A tradus și a publicat mai multe fragmente de poezie, proză și teatru în reviste de literatură în Spania și în România („Leer”, „Quimera”, „Poesis international”, printre altele). În prezent lucrează la volumul de versuri Insectarul Coman (Dan Coman), care urmează să apară la Editura La Bella Varsovia în 2019.

Nicolas Cavaillès

(Franța / France)

Nicolas Cavaillès s-a născut în 1981 la Saint-Jean-sur-Veyle (Franța). Lucrează ca traducător din română în franceză de aproximativ zece ani. A tradus scriitori şi filozofi de ieri: Urmuz, Constantin Noica, Emil Botta (printre alții); precum şi poeți, eseişti şi romancieri de azi: Gabriela Adameşteanu, Ileana Mălăncioiu, Constantin Acosmei, Radu Aldulescu, Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Dumitru Ţepeneag sau Matei Vişniec. A editat opera franceză a lui Cioran în „Bibliothèque de la Pléiade” (Editura Gallimard, 2011) şi coordonează din 2013 Editura de poezie hochroth (Paris), unde a inițiat o colecție dedicată poeziei române („sine die”). Ca autor, a publicat mai multe volume la Éditions du Sonneur (Paris), printre care Viața domnului Leguat (Premiul „Goncourt” pentru Nuvelă, 2014).

Florica Ciodaru-Courriol

(Franța / France)

Florica Ciodaru-Courriol, traducătoare și traductolog stabilită în Franța. A urmat studii de filologie și a suținut un doctorat în Literatură Comparată la Universitatea Lyon 2 Lumière, cu teza intitulată Proust et le roman roumain moderne. A predat limba română câțiva ani la Universitatea Lyon 3, a susținut cursuri de traduceri la un master și la prestigioasa École Normale Supérieure din Lyon pentru candidații la concursul național Agrégation. Asigură atelierul de traducere de pe lângă Festival du Premier Roman de Chambéry și moderează mesele rotunde ce includ laureații români din cadrul aceluiași festival. A tradus din română în franceză și publicat volume de Hortensia Papadat-Bengescu, Rodica Draghincescu, Marta Petreu, Iulian Ciocan, Ioan Popa, Cătălin Pavel, Horia Ursu, Magda Cârneci, Bogdan Costin la edituri precum Jacqueline Chambon, Non Lieu, l’Âge d’Homme, Autre Temps, Autrement, Didier Jeunesse, Xenia. A publicat în reviste franțuzești fragmente din Norman Manea, Sorin Titel, Corina Sabău, Bogdan Popescu, Petru Cimpoeșu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, G. Bălăiță etc. Pasionată descoperitoare de talente, propagă literatura și cultura românească în Franța și în țările francofone. A publicat de asemenea în volum autori de limbă franceză traduși în limba română precum Florence Noiville, Thèrèse Obrecht, Slobodan Despot, Catherine Lovey, Jean-François Haas.

Jean-Louis Courriol

(Franța / France)

Jean-Louis Courriol s-a născut în 1949 în Le Puy (Franța). Profesor Agrégé de latină, greacă și franceză, a predat franceza la Universitatea din Iași (1975-1977) și din Craiova (1978-1980) aprofundându-și cunoștințele de limbă și literatură română pe care le-a predat timp de 30 ani la Universitatea Lyon 3. Doctorat cu teza: Littérature Roumaine et traduction, théorie et pratique, sur des versions françaises, originales et publiées, de Mihaï Eminescu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Marin Preda, Mircea Eliade, Augustin Buzura, Ion Băïeșu, Marin Sorescu, Mircea Dinescu… (Pour un essai de théorie de la pratique de la traduction littéraire de roumain en français) – 1997. Conduce un master de Traducere Literară la Universitatea din Pitești (2001-2015). Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești (2001), Profesor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara (2016). A publicat peste 20 volume de traduceri din autori români de prim ordin: Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Augustin Buzura, Mircea Dinescu, Ion Băieșu, Bogdan Teodorescu etc. A colaborat cu edituri ca Jacqueline Chambon, Noir sur Blanc, Non Lieu, Zoe, Canevas, Cambourakis, Agullo etc. A publicat extrase din autori români în numeroase reviste și cataloage, atât în Franța cât și în România. Participă la volume colective despre literatura română, la congrese universitare internaționale, unde pune în valoare creațiile literare românești.

Antònia Escandell Tur

(Spania / Spain)

Antònia Escandell Tur, licențiată în teoria literaturii, a fost lector de spaniolă şi catalană la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul programului de lectorate de spaniolă în străinătate MAEC-AECID, între anii 2008 și 2011. Actualmente este profesor de limba catalană la Universitatea „Pompeu Fabra” din Barcelona, în cadrul Departamentului de Limbi Străine, activitate pe care o combină, începând din anul 2016, cu cea de traducător literar din română în spaniolă şi catalană. În domeniul traducerii din limba română, a tradus în limba catalană prima parte a trilogiei Orbitor, Aripa stângă (Encegador, l’ala esquerra, lansată în octombrie 2018 de Editura Periscopi), romanul Solenoid de Mircea Cărtărescu (Solenoide, lansată în noiembrie 2017 de Editura Periscopi) şi fragmente din Nostalgia, în cadrul Atelierelor FILIT pentru Traducători (2015). În spaniolă a tradus fragmente din romanul Hesperus al lui Ioan Petru Culianu. De asemenea, a colaborat ca traducătoare cu Institutul Cultural Român, realizând subtitrarea în versiune spaniolă a câteva scurtmetraje româneşti, prezentate cu titlurile La chica de Transilvania (Fata din Trasilvania), La cuenta de la vieja (Numărătoarea Manuală), Atrapados por Navidad (Captivi de Crăciun) şi Oxígeno (Oxigen), în cadrul Ciclului de Film Românesc organizat în Sant Sadurní d’Anoia. Ca autor a publicat cartea-eseu intitulată Chris Marker y La Jetée, la fotografía después del cine, la Editura Jekyll & Jill (Zaragoza, 2013).

Radosława Janowska-Lascar

(Polonia / Poland)

Radosława Janowska-Lascar este absolventă a Universității Jagiellone din Cracovia (1992, muzicologie; 1996, filologie română), doctor în științe umaniste al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2005). Lector de limba polonă (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 1995-2001), lector de limba română (Universitatea din Wrocław, Polonia, 2006-2012). Traducătoare de literatură polonă în limba română (Sł. Mrożek, Zb. Herbert, P. Huelle, H. Krall) și de literatură română în limba polonă (Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, calificare în faza finală și Premiul Cititorilor în cadrul Premiului Literar al Europei Centrale ANGELUS, Wrocław, 2015; Cristian Teodorescu, Medgidia, orașul de apoi, calificare în faza finală a Premiului Literar al Europei Centrale ANGELUS, Wrocław, 2016; Filip Florian, Zilele regelui, calificare în faza finală a Premiului Literar al Europei Centrale ANGELUS, Wrocław, 2017; Dan Lungu, Fetița care se juca de-a Dumnezeu; Lucian Dan Teodorovici, Celelalte povești de dragoste; în pregătire: Filp Florian, Toate bufnițele). A participat de trei ori la Congresul Mondial al Traducătorilor de Literatură Polonă. A beneficiat de o rezidență FILIT pentru traducători (Iași, 2018).

Inger Johansson

(Suedia / Sweden)

Inger Johansson s-a născut în 1947 în Suedia. Traducătoare literară din limbile română și engleză, a făcut studii de filologie (franceză, română și engleză) la Facultatea de Litere din Lund, unde a obținut și diploma de masterat. A studiat un semestru la Institutul de limbi străine la București în 1967. A fost președinta Secției de traducători a Uniunii Scriitorilor din Suedia (1999-2005). Consultantă de drepturile traducătorului (2005-2010). Premiul de traducere al Academiei „De Nio” (1999), Bursa „Gerard Bonnier”, 2005, Premiul de traducere „Elsa Thulin”, 2009, Premiul de traducere al Academiei Suedeze, 2011, Premiul „Letterstedt” al Academiei Regale Suedeze de Științe, 2016, Premiu de excelență al Institutului Cultural Român, 2017. Traduceri din Mircea Cărtărescu: Nostalgia, trilogia Orbitor, Travesti, Jurnal 1994-2003, Levantul (Solenoid așteptându-și publicarea); opere de Gabriela Melinescu (romanele, două jurnale și poezii); de Max Blecher, Gianina Cărbunariu, Horia Lovinescu, Norman Manea, Nichita Stănescu, Varujan Vosganian etc. Din engleză: Margaret Atwood, Joseph O’Connor, Doris Lessing etc.

Steinar Lone

(Norvegia / Norway)

Steinar Lone s-a născut în 1955 la Oslo (Norvegia). Studii la universităţile din Oslo, Bucureşti (1978-1979), Lund (1979) şi Florenţa (1980-1981). Gradul Magister Artium în filologie romanică la Universitatea din Oslo în 1982, cu o teză despre negaţia expletivă la expresiile de teamă în limba română contemporană. A lucrat la o editură din Oslo, la Universitatea din Oslo, într-un birou de traduceri, la Ministerul norvegian al afacerilor externe şi ca traducător. În perioada 1996-1999 a locuit la Bruxelles (Belgia). În prezent activează ca traducător de literatură (ficţiune şi non-ficţiune). Din limba română, a tradus Pe strada Mântuleasa (Mircea Eliade), Baltagul (Mihail Sadoveanu), Patul lui Procust (Camil Petrescu), Zenobia şi Vasco da Gama. Poeme alese (Gellu Naum), Sînt o babă comunistă (Dan Lungu), Cartea şoaptelor (Varujan Vosganian), Degete mici (Filip Florian), Travesti, Nostalgia, De ce iubim femeile, Europa are forma creierului meu (eseuri alese) şi întreaga trilogie Orbitor (Mircea Cărtărescu). Traducerea volumului Orbitor. Aripa stângă a fost premiată de Asociaţia Criticilor din Norvegia în anul 2008. A semnat mai multe traduceri din limba italiană, între altele o selecţie a povestirilor lui Gianni Rodari, traducere premiată de Ministerul norvegian al culturii în 2003, şi din limbile franceză, engleză şi neerlandeză.

Philippe Loubière

(Franța / France)

Philippe Loubière este traducător literar din română și spaniolă (proză, teatru și poezie) și membru fondator al Asociației franceze a traducătorilor de literatură română. A tradus și publicat antologia în versuri În marea trecere de Lucian Blaga (Editura Paralela 45, 2003, reeditată în 2004), două romane contemporane de Răzvan Rădulescu, Viaţa și faptele lui Ilie Cazane și Teodosie cel Mic (Editura Zulma, 2013 și 2016), romanul Tatianei Ţîbuleac, Vara în care mama a avut ochii verzi (Editura Syrtes, 2018), precum și teatrul complet și poezia lui Teodor Mazilu. Este de asemenea universitar (Université de Paris-III, Sorbonne-Nouvelle), doctor în literatură specializat în literatura română și în filologia romanică și arabă, precum și în istoria contemporană a României, Moldovei și a Orientului Apropiat. Colaborează cu mai multe edituri (printre acestea Syrtes, Zulma și Turquoise) și este autorul unor articole despre Moldova după independență, Viața intelectuală românească după 1989, București etc. în Encyclopedia Universalis. Este consultant extern pentru Centrul Național al Cărții din subordinea Ministerului Culturii din Franța.

Bruno Mazzoni

(Italia / Italy)

Bruno Mazzoni s-a născut în 1946 la Napoli (Italia). Până în 2016 a fost profesor de Limba şi Literatura Română la Universitatea din Pisa, iar între 2006 şi 2012 a fost decan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul aceleiaşi universităţi. Membru fondator al „Associazione Italiana di Romenistica”. Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti şi al Universităţii de Vest din Timişoara. A publicat studii despre poezia română modernă şi este autor al unor volume de referinţă despre cultura română, cum ar fi Le iscrizioni parlanti del cimitero di Săpânţa (Edizioni ETS, Pisa, 1999) sau, mai de curând, în colaborare cu Angela Tarantino, coordonator al volumului Geografia e storia della civiltà letteraria romena nel contesto europeo (Pisa University Press, vol. 2, 2010). În semn de apreciere pentru activitatea ştiinţifică şi culturală pe care a desfăşurat-o, în ianuarie 2002 i-a fost conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor. Pentru activitatea de traducător din limba română a fost distins cu menţiunea Leone Traverso de către juriul celei de-a XXXI-a ediţii a Premiului „Monselice”. Acelaşi juriu l-a distins la cea de-a XXXIII-a ediţie cu menţiunea Città di Monselice, pentru traducerea volumului de versuri Quando hai bisogno d’amore de Mircea Cărtărescu (Pagine, Roma, 2003). A primit, din partea Preşedintelui Republicii Italiene, Premiul Naţional pentru traducere al Ministerului Bunurilor şi Activităţilor Culturale. A tradus versuri şi proză din opera Anei Blandiana, Denisei Comănescu, a lui Max Blecher, a lui Mircea Cărtărescu şi a Hertei Müller.

Eva Ruth Wemme

(Germania / Germany)

Eva Ruth Wemme s-a născut în Paderborn (Germania). A lucrat în domeniul teatral, traduce, scrie și lucrează ca asistent social pentru nou-veniți din România de etnie romă. A publicat cărțile Meine 7000 Nachbarn și Amalinca, a tradus I.L. Caragiale, Mofturi și variațiuni (Humbug und Variationen), 2018 (Guggolz Verlag), Ioana Nicolaie, Cerul din burtă (Der Himmel im Bauch), 2018 (POP-Verlag), Ștefan Agopian, Manualul întâmplărilor (Handbuch der Zeiten), 2018 (Verbrecher-Verlag), Gabriela Adameșteanu, Dimineață pierdută (Verlorener Morgen), 2018 (Die andere Bibliothek).